Yetenek Gelişimi

Yetenek Gelişimi

Yetenek Gelişimi
TAV’ın geleceğini şekillendirecek yüksek potansiyelli çalışanlar Yetenek Yönetimi kapsamındaki çalışmalar ile yarının liderleri olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedir. “Yetenek” olarak nitelendirilen kişilere yapılan yatırımlar çalışan bağlılığını güçlendirmekte ve TAV’ın entelektüel sermayesini zenginleştirmektedir.


Havalimanı İşletmeciliği Yetenek Geliştirme Programı
Havalimanı işletmeciliği sektörünün gerektirdiği yetkinlik ve potansiyele sahip TAV çalışanları kurumun stratejik ihtiyaçları doğrultusunda Yetenek Geliştirme Programı sürecine dahil edilirler. Sektöre özel eğitimlerle çeşitli uzmanlık alanları konusunda geliştirilen çalışanlar TAV’ın potansiyel liderler adayları niteliği taşırlar.


Kurumsal Mentorluk
TAV Akademi kurumsal hafızanın, entelektüel sermayenin ve kültürel geçişin kalıcılığı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; bireye ve kuruma değer yaratılması hedefleri doğrultusunda Kurumsal Mentorluk Programı’nı uygulamaktadır. Değerli deneyimlere, becerilere ve uzmanlığa sahip yöneticilerin, hedefler çerçevesinde ve yapılandırılmış bir programla; diğer çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine bilgilendirerek ve yol göstererek katkıda bulunması olarak tanımlanan Kurumsal Mentorluk Programı aynı zamanda çalışanların kariyer gelişimine de destek olmaktadır.

 

We Know How
Alt Sol
TAV Airports Holding Co. Copyright © 2013 / Tüm hakları saklıdır.
Alt Sað